خبرآنلاین؛ تصویری از کنسرت شهرام و حافظ ناظری در کاخ چهلستون را منتشر کرد.
 
کنسرت شهرام و حافظ ناظری در کاخ چهلستون